MENU
home

Ježiš, viem, že obdaríš

dJežiš, aviem, že obdaríš DuCchom dtých,
ktorí B\Cprosia s dôCveFrou.
Môj gC7n, svetu daruj Fv nás A7tvoj ohdeň,
Bprijmi obeť Cnašich živodtov.