MENU
home

Kam kráčaš Pane (Quo Vadis)

1.Ty mlčíš, a pokorne kráčaš vpred a v očiach slzy máš lebo hriešny je svet
neistý je Tvoj krok, ťažký je Tvoj dych a predsa kráčaš ďalej a vlečieš svoj kríž.

M:Už nevládze ísť, k zemi tlačí ho kríž. Či už vidí človek kam sa z lásky dá ísť.
Pán mlčí, ale jasná je jeho reč a Ty zatváraš si srdce a bežíš rýchlo preč.

R:Kam kráčaš Pane a prečo si tak sám, prečo nesieš za nás ten svoj ťažký kríž.

2.Máš skrvavené čelo, telo pokrývajú rany od bičov
a my udierame ďalej nezáleží nám už na ničom.
Napájame octom toho, čo k nám s láskou rozprával,
pribíjame klincom toho, čo nám cestu ukázal. R:

3.Keď pozrieme sa na kríž, na jeho drevo krvavé, nech prinúti nás zastať
a skloniť hlavu do dlane. Nech naše slzy túto lútosť k Tebe zanesú,
ja viem, kde Ťa nájdem, musím ísť na Golgotu. R: