MENU
home

Každú chvíľu, každý deň

1.(ž) GSpolu s každým novým D4ránomD, (m) espolu s vánkom večerCným
(s) G/Hticho stúpam k výšiD4Dm, (v) chcem emiesto nájsť, kde Láska vládne Cnám.
(ž) CVšetky C7rýmy krásD4nych básDní, (m) evšetky hviezdy DvzdialeCné,(v) C/Avšetky Grieky, púšť i Cvietor DLásku hlásaCjú. G

R:GKaždú chvíľu, každý Ddeň chcem byť svedkom Lásky elen.
Chcem stále šíriť Dlásku Cvôkol nás, nech stále krídla Gmá.
Nech každý smiech aj Dplač je vďakou Lásky Pánoevej.
Každú chvíľu, Dkaždý Cdeň s Tebou, DLáska, túžim Gísť.

2.(s) GSpolu s hĺbkou, spolu s D4výšDkou, espolu s riekou túCžim tiecť.
(ž) G/HTicho stúpam k výšiD4Dm, chcem to emiesto nájsť, kde mier vždy vládne Cnám.
(s) CVšetko dobré LásDke svedčí, (láske svedčí) (ž) eviem, že príde Dpráve k Cnám.
(v) C/ATúto Gnádej, tú si Cstrážim, s DLáskou krídla CmááGám. (s)Jéééé

R:GKaždú chvíľu, každý Ddeň chcem byť svedkom Lásky elen.
Chcem stále šíriť Dlásku Cvôkol nás, nech stále krídla Gmá.
Nech každý smiech aj Dplač je vďakou Lásky Pánoevej.
Každú chvíľu, Dkaždý Cdeň s Tebou, DLáska, túžim Gísť.
Chcem B♭ísť.

M: – ženy
GStále túžim s DLáskou žiť, nech esvet to vie, svet to vie.
CStále túžim s Láskou ísť.
GStále túžim s DLáskou žiť, nech esvet to vie, svet to vie.
CStále túžim s Láskou ísť.
GTúto nádej Dvnútri mám, nech esvet to vie, svet to vieCe.
Túžim s Dláskou ísť.

M: – muži
GStále túžim s DLáskou žiť, nech esvet to vie, svet to vie.
CStále túžim s Láskou ísť.
GKaždú chvíľu, každý Ddeň chcem byť svedkom Lásky elen.
Chcem stále šíriť lásku Cvôkol nás, nech stále krídla Gmá.
Nech každý smiech aj Dplač je vďakou Lásky Pánoevej.
Každú chvíľu, Dkaždý Cdeň túžim s Dláskou ísť.

R:ATúžim ísť a túžim Ežiť, stále túžim Lásku f#nájsť,
Chcem stále šíriť Elásku Dvôkol nás, nech stále krídla Amá.
Nech každý smiech aj Eplač je vďakou Lásky Pánof#vej.
Každú chvíľu, Ekaždý deň Dstále Etúžim Lásku Anájsť.

R: – ženy
AStále túžim s ELáskou žiť, nech f#svet to vie, svet to Evie.
DStále túžim s ELáskou ísť.
AStále túžim s ELáskou žiť, nech f#svet to vie, svet to vieDe.
Stále Etúžim Lásku Anájsť, túžim Lásku Gnájsť, túžim Lásku Anájsť,
túžim Lásku Gnájsť, túžim Lásku Anájsť

R: – muži
AKaždú chvíľu, každý Edeň chcem byť svedkom Lásky f#len.
Chcem stále šíriť Elásku Dvôkol nás, nech stále Ekrídla Amá.
Nech každý smiech aj Eplač je vďakou Lásky Pánof#vej.
Každú Echvíľu, každý Ddeň
Stále Etúžim Lásku Anájsť, túžim Lásku Gnájsť, túžim Lásku Anájsť,
túžim Lásku Gnájsť, túžim Lásku Anájsť