MENU
home

Každú chvíľu, každý deň

1.Spolu s každým novým ránom, spolu s vánkom večerným
ticho stúpam k výšinám, chcem miesto nájsť,
kde Láska vládne nám.
Všetky rýmy krásnych básní, všetky hviezdy vzdialené,
všetky rieky, púšť i vietor Lásku hlásajú.

R:Každú chvíľu, kadý deň chcem byť svedkom Lásky len.
Chcem stále šíriť lásku vôkol nás, nech stále krídla má.
Nech každý smiech aj plač je vďakou Lásky Pánovej.
Každú chvíľu, každý deň s Tebou, Láska, túžim ísť.

2.Spolu s hĺbkou, spolu s výškou, spolu s riekou túžim tiecť.
Ticho stúpam k výšinám, chcem to miesto nájsť,
kde mier vždy vládne nám.
Všetko dobré Láske svedčí, viem, že príde práve k nám.
Túto nádej, tú si strážim, s Láskou krídla mám. Jéééé

R:Každú chvíľu . . . . . .

M:/: Stále túžim s Láskou žiť, nech svet to vie, svet to vie.
Stále túžim s Láskou ísť.:/ Stále túžim Lásku nájsť.
Túto nádej úprimnú, nech svet to vie, svet to vie.
Túžim s láskou ísť.

R:Túžim ísť a túžim žiť, stále túžim Lásku nájsť, Lásku nájsť.
Chcem stále šíriť . . . . . . . . /:Túžim Lásku nájsť:/ 3x