MENU
home

Každý deň je veľký dar

1.Každý Cdeň je veľký dar, každý ddeň dar k obeti,
o Tvojej GLáske, Pane, rozjímam, ktorá všetko dobré posvätí.
Deň priCnáša radosti, ale aj dsmútok, trápenie.
Keď všetko s GPánom prežívam, pripájam sa k Jeho obeCti.

R:Pridajme Fvšetci na olGtár k vínu a Cchlebu ten svoj adar,
každú dsnahu, príkoGrie, ale aj Cto, čo poteC7ší.
Premieňaš Ftajomne tento Gchlieb, víno a Cvchádzaš doňho asám.
Spoj nás v djedno, Pane Gnáš, spoj nás v Csvätej FoobeGti.C

2.Každý deň je veľký dar, každý deň dar k obeti,
o Tvojej Láske, Pane, rozjímam, ktorá všetko dobré posvätí.
Nič nie je samé od seba, ako víno, tak aj chlieb.
Všetko máme od Teba, za všetko Bože ďakujem.