MENU
home

Keď Boží Syn nás navštívil

S akordami
Čistý text

1.Keď DBoží ASyn nás hnavštíGvil a DprinieAsol svoju Glásku Ak nám,
vtedy Dcelý Asvet videl haký je GBoh epredivný, Aúžasný DPán.

2.Jeho Dživot Abol svetlom hv noci a Ghmle, jeho Dslová Asa vpíjaGli do duAší,
deti DobjíAmal, lásku hrozdáGval, epredivný, Aúžasný DPán. D7

R:Jedine Gláska Adokáže Dzázrak dať slabým Gsilu a Aživota hcieľ.
Jedine GPán ťa Aprevedie Dv skúškach,
tak Gpoď za ním a skús, aký epredivný a Aúžasný je DPán.