MENU
home

Keď Boží Syn nás navštívil

S akordami
Čistý text

1.Keď DBoží ASyn nás HminavštíGvil a DprinieAsol svoju Glásku Ak nám,
vtedy Dcelý Asvet videl Hmiaký je GBoh Emipredivný, Aúžasný DPán.

2.Jeho Dživot Abol svetlom Hmiv noci a Ghmle, jeho Dslová Asa vpíjaGli do duAší,
deti DobjíAmal, lásku HmirozdáGval, Emipredivný, Aúžasný DPán. D7

R:Jedine Gláska Adokáže Dzázrak dať slabým Gsilu a Aživota Hmicieľ.
Jedine GPán ťa Aprevedie Dv skúškach,
tak Gpoď za ním a skús, aký Emipredivný a Aúžasný je DPán.