MENU
home

Keď držím pevne Tvoju dlaň

1.Keď Cdržím pevne eTvoju dlaň,
zvláštny Fpocit v Gduši Cmám,
cítim aživot Tvoj, do Fmôjho práve Gvchádza.
CProblém Tvoj mojím eproblémom sa Fpráve Fteraz Cstáva,
bolesť, aktorú máš, sa Fľahšie prekoGnáva.

R:Je to Fláska GBožia, čo nás ev jedno aspája.
Našim Fkrokom, nášmu džitiu krásu Gdáva.
Je to Fpráve Gona, čo k nám ednes priachádza.
Zmysel Fmá, silu ddá, dvíha Gnás, G7dvíha Cnás e a d G

2.Keď pustíš moju ruku, srdcom spojíme sa zas.
Je to puto, ktoré diaľky prekonáva.
Naše srdce o tom spieva a náš život zmysel má.
Radosť, ktorú mám, v Tebe radosť zanecháva.