MENU
home

Krajina

M:Nádej mám, že je tu krajina, pre nás pripravená.
Nádej mám, že v tejto krajine to jediné, čo zraní srdce, bude krása.

1.Sníval sa mi sen o krajine, kde pokoj tečie prúdmi.
Múdry tam len bláznom je a blázon ten je múdry.
Verím príbehom a slovám, ktorým mnohí dávno neveria,
že vo mne obklopená telom žije duša nesmrteľná.

R:Nádej mám, že je tu pre nás pokoj, čo plynie ako rieka.
Nádej mám, že každý nájde domov v krajine plnej svetla.

2.Neviem, prečo mocný vzmáha sa zatiaľ, čo bezbranný trpí.
Ale viem, že v tejto krajine poslední budú prví.
Verím príbehom a slovám, ktorým mnohí dávno neveria,
že všetky naše cesty svetom sa šťastne končia.

R:Nádej mám, že je tu pre nás pokoj, čo plynie ako rieka.
Nádej mám, že každý nájde domov v krajine plnej svetla,
že je tu pre nás pokoj, čo plynie ako rieka.

M:Nádej mám, že je tu krajina, pre nás pripravená.
Nádej mám, že v tejto krajine to jediné, čo zraní srdce, bude krása.

R:Nádej mám, že je tu pre nás pokoj, čo plynie ako rieka.
Nádej mám, že každý nájde domov v krajine plnej svetla.