MENU
home

Kráľ Národov

1.Poď s nami vzývať Kráľa, Pána tvorstva celého.
Milosrdného, slávneho, majestátneho.

R:Ježiš, národov je Kráľ, Ježiš, Pánov Pán!
Ježiš národov je Kráľ, pánov Pán!

2.Úžasnou láskou, chválou, naše srdcia naplnil.
Rozličnosť rás i jazykov, predivne spojil. R:

3.Vzdajte hold všetci ľudia, príďte k nemu s radosťou.
Spojení Jeho láskou, Jeho milosťou. R:

4.Príď Pane, naplň slávou požehnaj svoj svätý chrám,
kým každý národ neuzrie Tvoju pravú tvár. R: