MENU
home

Kráľovná nebeská

R:Kráľovna nebeská, Matka ľudí, niesla si toho, čo povznáša nás, ak už nás jeho hlas nezobudí, pros za nás, Mária, pros za nás.

1.“Boh vybral ťa spomedzi žien,” anjel hovorí, “z teba vzíde Knieža a Pán ak mu otvoríš.”

2.Nám pod krížom darovaná, Matka presvätá, ty nás môžeš za ruku viesť, svetlom odetá.

3.Božou láskou naplnená, silou pokorných, spomeň tam aj naše mená v sieňach nebeských.