MENU
home

Kto si ty, kto som ja?

S akordami
Čistý text

Úvod:C/G |   G |   G,   D/F# |   C2
1.GKto ma chápe, keď nie ty hore, C2/GKto ma dvíha, keď padám dole,
GKto ma nájde D/F#tam, kde nikto už C2nehľadá?

2.GKto je blízko, vždy na pomoci, C2Kto mi svieti v najtmavšej noci,
GKto ma chráni a Dnič za to C2nežiada?

R:Kto si Gty, že ma Dmáš, nado Cmnou držíš sGtráž?
Kto si Gty, že vždy D/F#vieš, kedy Cprísť- zostaneš, zostaC2/Esneš?

3.Kto si, že Ťa nevidím vchádzať? Kto si že už nechcem Ťa strácať?
Kto si že vždy zlomené zacelííš?

4.Kto si, že ma hladíš a dvíhaš, s láskou moje modlitby príjmaš?
Kto si že Ti na mne, na mne tak záleží?

R:Kto si Gty, že ma Dmáš, nado Cmnou držíš sGtráž?!
Kto si Gty, že vždy Dvieš, kedy Cprísť, zostaneš?!
Kto si Gty, že Ťa Dmám, kto som Cja – biedny cGhrám!
Kto si Gty, mi rozumDieš, navždy Cso mnou zostaneš!

R:Kto si Gty, kto som ja? – TY si sDvetlo, ja tma!
Daj nech sCtanem sa dňom, svetlo vGrátiš dDoň!
Ty si vGánok aj dážď, moje zDlé stopy zmaž,
veď aj Ctma mizne napokon GnadráDnom! R:

Koniec:GKto ma ľúbi, keď nie ty hore?
G4Kto ma dvíha, nech vidím zore?
GKto ma láskou Dnajväčšou nC, Gaplní????