MENU
home

Laudate dominum

R:eLaudate HDominum, eLaudate DDominum,
Gomnes Dgentes, CaleluHja.
eLaudate HDominum, eLaudate DDominum,
Gomnes Dgentes, CaleHlueja.

1.Chváľme ePána, chváľme HPána v jeho echráme Dsvätom.
chváľme Gho na neDbi pre jeho Cveľkú Hmoc.

2.Chváľme eho pre jeho Húžasené diDvy,
chváľme Gho, chváľme Dho, lebo Cje Hnáš ePán.

3.AleeluHja, aleeluDja, všetko Gčo žije,
Dnech spieva CPánoHvi.
AleeluHja, aleeluDja, všetko Gčo žije,
Dnech spieva CHnoevi.