MENU
home

Len milosťou

1.CLen milosťou možeme G/Cvstúapiť,
d7len pre milosť smieme Gstáť.
CNemožeme si to zasG/Cažiť,
d7je to pre krv BaránGka.
e7pred Tvoju tvár stále G/Azveš anás,
Ty Fmaj7vojsť voláš nás.
Cpred Tvoju tvár a7pozývaš nás,
a d7preto tu F/GsmieGme Cstáťa7,
d7preto tu F/GsmieGme Cstáť.G/H

R:aPane, keď oda/Gkryješ Fhriech, kto F/GobGstoCjí? h7b5E7
avďaka, že a/Gkrvou BaFránka sme Gočisteaní. Fmaj7G