MENU
home

Len v Kristovi

DGADGAG
1.Len v KDristoviG ja nádejA mám,
D/fissilou a sGvetlom jee môj PADán.
On kameňom je uholným,
On v búrke zostáva pevným.

GhJe ako miAer, keď stíchne strach,
Lúč hD/fisrejivý pGo temnohAtách.
On je GvšetkýmD, len v ŇoGm chceAm rásť,
D/fisv Kristovej GláskemiDe navždy stáť.

2.Len v Kristovi Boh sa zjavil sám,
keď telo smrteľné si vzal.
Dar milosti a lásky k nám,
svet, čo stvoril, ním pohŕdal.
On na kríži svoj život dal
a otvoril zas nebo nám.
On vyniesol na kríž môj hriech,
do srdca pokoj vlial a smiech.

3.Leží telo v hrobe prázdnote,
tmou Svetlo sveta ubité.
No vytrysklo, opäť žiari,
nad smrťou mocne víťazí.
On zvíťazil nad temnotou,
hriech nemá viac moc nado mnou.
Ja Kristov som, Ním spasený,
krvou Baránka obmytý.

A4. Už žiaEdna smrť aA žiadnyH strach,
E/gismôj život JAežiš fismá v rHukách.E
A kým mu späť svoj dych dám,
len Ježiš riadiť smie môj plán.

Už žiAadna moccis, ani dHivý prúd
viac neE/gisvyrvú maA z Jeho rcisHúk.
Kým po Amene ma zavEAHolá,
E/gisv Kristovej silAe zotrfisvám.HE