MENU
home

Mária, matka, bolestná

1.Mária, Matka, bolestná, ty nás láske učíš,
pod krížom stojíš žalostná, s Pánom svojím trpíš.

R:Ave Mária, gracia pléna, ave Mária, grácia plena

2.Mária, na nebo vzatá, za nás stále prosíš,
k pokániu voláš a žehnaš, ľudstvo v srdci nosíš. R:

3.Kráľovna si ružencová, ty dáš nádej mnohým,
ktorí chcú Krista v tichu nájsť, si im vzorom veľkým. R: