MENU
home

Mária, matka, bolestná

1.aMária, GMatka, bolestCná, dty nás Gláske Cučíš,
dpod krížom Gstojíš žalostCná, s dPánom svojím Etrpíš.

R:aAGve MáCria, dgracia pléEna, aaGve MáCriaa, dgrácia Epleana

2.Mária, na nebo vzatá, za nás stále prosíš,
k pokániu voláš a žehnaš, ľudstvo v srdci nosíš. R:

3.Kráľovna si ružencová, ty dáš nádej mnohým,
ktorí chcú Krista v tichu nájsť, si im vzorom veľkým. R: