MENU
home

MÁRIA, vzhliadni k nám

1.hMária, sťa včera som euzrel jasot e7tvoj, AMaria, zaskvel sa v slDzavom údoFlí.
hMária, pokorne ťa eprosím, pri mne e7stoj, AMária, tvoja láska Dvšetko zahoFjí.

R: /: dMatka, vzhliadni k nám, voláme, hMatka, zachráň nás, voláme, esvätá, vypros Gnám Amilosti :/ Du Syna

2.Mária, dnes tu kľačím svetom strápený, Mária, slzy bránia hľadieť na oltár.
Mária, do dlaní som ukryl pohľad svoj, Mária, nie som hoden uzrieť tvoju tvár.

R:Ach, mamaD, som v strachu bied G,
ach, mamaD, som v tieni múkA,
dôstojnosťD navrátiť príď Gg,
MáriaD, do mojich rúkA.

3.Šťastie dnes, postretlo ma kráčať súmrakom,
noc a tma sú už niečim celkom neznámym.
Povstal som opäť vďaka Matke s Ježišom,
Mária, slová vďaky šepkať nestačím.