MENU
home

MÁRIA, vzhliadni k nám

1.Mária, sťa včera som uzrel jasot tvoj, Maria, zaskvel sa v slzavom údolí.
Mária, pokorne ťa prosím, pri mne stoj, Mária, tvoja láska všetko zahojí.

R: /: Matka, vzhliadni k nám, voláme, Matka, zachráň nás,
voláme, svätá, vypros nám milosti :/ u Syna

2.Mária, dnes tu kľačím svetom strápený, Mária, slzy bránia hľadieť na oltár.
Mária, do dlaní som ukryl pohľad svoj, Mária, nie som hoden uzrieť tvoju tvár.