MENU
home

Milosrdní sú blahoslavení

1.c#Svoj pohľad Advíhame k výšinámE, Dpríde Ana pomoc námE,
príde nám HZáchranca z Božích f#F#brán, AmiloHsrdný c#Pán.

2.c#Zblúdených Anájde a v náručíE Dtúli a Atíši strEach,
z kríža nás Hprúdmi riek vylief#či,F# Avdýchne Hnádej C#nám.

R:EMilosrdní Hsú blahoslavec#ní, A
lebo len Etí, len Htí milosrdenstvo f#F#dosiahnu. (2x)

3.c#Ak by nám APán neodpustil Ehriech, Dnik z nás Aneobstojí.
EBlížneho Hpríjmi a kráčajf# s ním,F# v Aláske Hbuď podobný!c#C#

4.c#Pán naše Aúpisy splatil Esám, Dživý ASyn z hrobu Evstal.
Duch volá : H“Ježiš je slávny f#Pán!“F# APred Hsvetom Ho c#chváľ!C#

M:APred Pána Hprines trápeniac#, a Apri Ňom Eslobodne Adýchaj!
Žiť v úžaHse Ti vzkriesený c#dá, Aživý HBoh, Tvoj c#Pán!C#