MENU
home

Mladá deva z rodu Dávida

1.Mladá deva z rodu Dávida,
v Nazarete kľačí, modlí sa.
Anjel k nej vstúpil, zvláštne pozdravil.

R:/: Ave Mária, milosti si plná, Ave Mária :/ medzi ženami požehnaná.

2.Pochytil ju zrazu zvláštny strach
pri tých slovách, ktoré počúva:
„Tvoj syn bude Kráľ, spásu všetkým dá.“ R:

3.Predsa sa to všetko môže stať
z vôle Otca, ktorý nás má rád.
„Nech Tvoja Pane vôľa sa stane.“ R: