MENU
home

Môžem vystúpiť

AMôžem vyG2stúpiť na Pánov Dvrch,
Dči môžem na tom Amieste stáť?
ATam sa priG2blížiť sláve BoDžej,
Dprísť a spoznať ATvoju tvár.
e7Očisť srdce Gmi a naplň dlane Asám
e7Lebo viem, že Gzem, kde chcem stáť, je sväAtá.D/F#

R:GJa idem, Pane, D/F#za TeAbou,D/F#
Glen Teba hľadám, D/F#Pane Amôj,D/F#
Gja verím že ma D/F#premeAníš,
pri e7Tebe láskou GhoD/F#rím.
GJa hľadám Tvoju D/F#prítomAnosť,D/F#
Gčo zahalí ma D/F#na večAnosť,D/F#
GJa idem, Pane, D/F#za TeAbou,
pri e7Tebe láskou D/F#horím, D/F#pricháAdzam.G2D/F#A

M:ATúžim Ťa chváliť,
G2túžim sa skláňať,
D/F#túžim byť len s TeAbou