MENU
home

My nesieme ti dary skromné

1.MyC nesieme Ti daryd skromné
a Fsrdcia naše GpokornéC.
Prosby Ti dnes prednášamed,
o Fmalú nádej GprosímeC7.

R:FKde chlieb sa v Gsväté telo Cmení C7.
FKde miesto Gvína krv praCmení C7.
FTam neGnávisť v Clásku sa premeaní,
Ftam šťastie v Gduši prameC7ní.

2.Tak prijmi túto obetu, Pane,
S vrúcnym srdcom prosíme.
Tak ukáž nám tú správnu cestu,
veď my za Tebou pôjdeme.