MENU
home

Myslíte na Kanaán

1.Jak azdĺhavo sa dtiahli Edni
a aobzor dzdal sa FnekonečEný.
Len az diaľky bolo dpočuť Ehlas,
ašíril sa dzvesťou Eplnou akrás.

R:Ó, amyslite na Kanadán,
keď ste acestou unaveEní. (znavený)
aMyslite na Kanadán,
na zem akrásnych Enádeají.

2.Tam apálil v púšti dslnka Ejas,
ľud akričal dk Bohu: F„Prečože Ezas?“
A amiesto spánku dv noci Emráz
a aráno dniekto Espieval azas.

R:Ó, amyslite na Kanadán,
keď ste acestou unaveEní. (znavený)
aMyslite na Kanadán,
na zem akrásnych Enádeají.

3.Tam anárod prešiel dpustiEnu
a anašiel dsvoju FdomoviEnu.
Krik as jasotom sa drozlieEhal,
hlas aMojžidšov v ňom Ezaniakal.

R:Ó, amyslite na Kanadán,
keď ste acestou unaveEní. (znavený)
aMyslite na Kanadán,
na zem akrásnych Enádeají.