MENU
home

Nad celou zemou

1.Nad celou zemou, Pán od vekov
nad každým vrchom, každou dolinou
No mojou túžbou, Otče, jedinou
je, aby vládol sám Syn tvoj

R:Ó, vládni mi, vládni s mocou
v čase chvíľ ťažkých
v krokoch úspešných
Len ty si Pán nad tým, čo mám
tak prosím príď a vládni mi

2.Celým srdcom chcem
celou mysľou tiež
sa ti podobať, Bože nádherný
pre mňa vzácny si, v svete jediný
tak prosím príď a vládni mi

Tak prosím príď a vládni mi
tak prosím príď a vládni mi
tak prosím príď a vládni mi