MENU
home

Náš Pán On je kráľov Kráľ

eNáš CPán On je Gkráľov Kráľ, jeho Dtrón,
bude ena veky stáť, On C
všetku Gvládu a moc, náš aPán,
On je hkráľov eKráľ.