MENU
home

Náš veľkonočný baránok

Náš veľkonočný baránok,
Kristus bol obetovaný,
preto slávme túto veľkonočnú
hostinu s úprimnou radosťou.