MENU
home

Nesieme Pane chlieb a víno

dNesieme Pane chlieb a Cvíno,
anesieme celý život dnáš,
nesieme Pane chlieb a Cvíno,
aa hľadáme Tvoju dtvár,
Tvoju Ctvár,
aTvoju svätú dtvár.