MENU
home

Nežne zlomený

1.EKu krížu dvíham zrak, Hku krížu viniem H/F#sa
Pijem z hĺbky Tvojich H/G#rán, dielo kríža vyspieEvam
Na ňom Spasiteľ Hmôj, bitý, týraH/F#
F#V Ňom Boh Láska H/G#je a spravodliE

R:HZ kríža Tvoj hlas volá ma, H/G#pozýva na kolená Viac H/F#ja
nemám slov, F#sa celý strácam
EV Tvojej láske, čo nežne lámeHma

2.EAký vzácny Hdar, život, ktorý H/F#mám
Ten, čo Kristus H/G#sám skrze kríž mi daroEval
Zo smrti k živoHtu, si ma povoH/F#lal
F#Nie je viac už Tvoj hnev, H/G#Ježišov kríž zmieril Ema

M:c#V úžase z kríža vyznať Echcem
Jak c#úžasná spásna láska a veľEká Tvoja vernosť F#je