MENU
home

Ó, ľud môj

R:Ó ľud môj, čo som ti urobil?
Alebo čím som ťa zarmútil? Odpovedz mi.

1.Pre teba som tvrdo stíhal Egypt a pobil jeho prvorodených,
a ty si ma zbičoval a hnal na smrť.

Ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny
a faraóna som nechal utonúť v Červenom mori,
a ty si ma za to priviedol pred veľradu.

Ja som ti otvoril cestu cez Červené more,
a ty si mi kopijou otvoril srdce.R:

2.Ja som šiel pred tebou v oblačnom stĺpe,
a ty si ma priviedol pred Pilátov súd.

Ja som ta kŕmil mannou na púšti,
a ty si ma bičoval a potupoval.

Ja som ťa zázračne občerstvoval vodou zo skaly,
a ty si ma napájal žlčou a octom.R:

3.Ja som za teba bil kanaanských kráľov,
a ty si ma bil trstinou po hlave.

Ja som ti daroval kráľovské žezlo,
a ty si mi dal na hlavu tŕňovú korunu.

Ja som ťa preslávil veľkými skutkami,
a ty si ma za to všetko ukrižoval.R:

Noty: zbor,