MENU
home

Obrad umývania nôh

Zbor: Pán Ježiš vstal od večere, nalial vody do umývadla a začal učeníkom umývať nohy, aby im dal príklad.

Soprány: Pristúpil k Šimonovi Petrovi a Peter mu povedal:

Z: Pane, ty mi chceš umývať nohy?

S: Ježiš mu odpovedal:

M: Ak ti neumyjem nohy, nebudeš mať so mnou podiel.

Z: Pane, ty mi chceš umývať nohy?

S: Pán Ježiš povedal Petrovi:

M: Teraz ešte nechápeš čo robím, ale neskôr pochopíš.

Z: Pane, ty mi chceš umývať nohy?

M: Keď som vám teda ja, Pán a Učiteľ umyl nohy, o koľko skôr vy máte jeden druhému umývať nohy.

S: Ježiš povedal svojim učeníkom:

M: Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.

S: Pán Ježiš hovorí:

M: Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás.

Z: Nech vzmáhajú sa v nás tri čnosti: viera, nádej a láska. Vedú nás k plnému životu. Najväčšia z nich je láska.