MENU
home

Otče Ťa chválim

1.Otče, Ťa chválim
a vzývam Tvoje meno,
slávny si môj Boh, Ty si môj Pán!
Slávny si môj Boh, slávny si môj Boh,
slávny si môj Boh, Ty si môj Pán!

2.Ježiš, Ťa chválim
a vzývam Tvoje meno,
slávny si môj Boh, Ty si môj Pán!
Slávny si môj Boh, slávny si môj Boh,
slávny si môj Boh, Ty si môj Pán!

3.Duchu, Ťa chválim
a vzývam Tvoje meno,
slávny si môj Boh, Ty si môj Pán!
Slávny si môj Boh, slávny si môj Boh,
slávny si môj Boh, Ty si môj Pán!

Noty: ,