MENU
home

Pán Ježiš ticho sedí na osliatku

1.Pán Ježiš ticho sedí na osliatku,
pricházda skromne do Jeruzalema.
Len on vie, že sa približuje k Piatku,
že ku krížu už inú cestu nemá.

R:Hosanna! Kráľovi nášmu sláva!
Prichádza v mene Pánovom.
Tvoj ľud ti, Mesiáš, vďaku vdáva
a s tebou chce žiť po novom.

2.Osliatkom Ježiš poníženosť hlása.
Jasajú davy, stelú ratolesti.
Tu je Kráľ slávy. Tu je naša spása.
Toto je cesta vládcu do bolesti R: