MENU
home

Pane som tak veľmi rád

1.GPane, C2som tak veľmi DrádC2, Gživot s C2Tebou som už Dskúsil.C2, G
Tak Ti spievam pieseň chvál, Teba poznať vždy som túžil.
R:Z nebies zostúpil si k nám na túto zem, tu na kríži musels‘ mrieť aj za môj hriech.

GKríž pred C2hrobom v krvi Dstál, z hrobu hOtec si Ťa evzal, G, C2, h, Cmaj7, e
tak Ti C2spievam Dpieseň Gchvál.

/: tak Ti C2spievam DpieD4seň Gchvál