MENU
home

Pane, urob ma nástrojom pokoja

S akordami
Čistý text

1.AmiPane, Hdimdaj zasiať CLásku, Dmikde Amipanuje Ghnev Amia G/Hpriniesť odpusCtenie, Dmikde Amizraňuje Ghriech.
FPane, Gdaj, nech sme Cjedno, aj keď Dmikaždý Amiz nás je Giný a poFmôž uzrieť Gpravdu Etým, čo Amiblúdia v Ftmách strateG4G.

R: Pane, Dmiurob ma Cnástrojom Gpokoja 4x

2.Pane, obdaruj vierou tých, čo pochybujú a vlož do sŕdc nádej tým, čo zúfajú.
Pane, buď navždy Svetlom dušiam, ktoré tápu v tmách a v trápení pomôž vrátiť radosť a úsmev na perách.

R:Pane, urob ma nástrojom pokoja 4x

M:FPomôž mi, Gtešiť viac, než Ciní G/Htešia AmimňaG.
FPomôž mi Gchápať viac, než Amiiní Gchápu Fmňa.
FPomôž mi milovať Giných viac, než Amioni G/Hmilujú FmňaG.

M:Veď keď Fdávam, GdostáAmivamGC, a keď zaFbúdam, GnacháAmidzamGC
Dmia keď GodpúšCťam, aj Dmimne sa AmiodpusGtí až keď oduFmriem sám Gsebe, Enájdem Amikľúč od Fvečnosti