MENU
home

Pane, urob ma nástrojom pokoja

S akordami
Čistý text
1.aPane, Hdimdaj zasiať CLásku, dkde apanuje Ghnev aa G/Hpriniesť odpusCtenie, dkde azraňuje Ghriech.
FPane, Gdaj, nech sme Cjedno, aj keď dkaždý az nás je Giný a poFmôž uzrieť Gpravdu Etým, čo ablúdia v Ftmách strateG4G.
R: Pane, durob ma Cnástrojom Gpokoja 4x
2.Pane, obdaruj vierou tých, čo pochybujú a vlož do sŕdc nádej tým, čo zúfajú.
Pane, buď navždy Svetlom dušiam, ktoré tápu v tmách a v trápení pomôž vrátiť radosť a úsmev na perách.
R:Pane, urob ma nástrojom pokoja 4x
M:FPomôž mi, Gtešiť viac, než Ciní G/Htešia amňaG.
FPomôž mi Gchápať viac, než ainí Gchápu Fmňa.
FPomôž mi milovať Giných viac, než aoni G/Hmilujú FmňaG.
M:Veď keď Fdávam, GdostáavamGC, a keď zaFbúdam, GnacháadzamGC
da keď GodpúšCťam, aj dmne sa aodpusGtí až keď oduFmriem sám Gsebe, Enájdem akľúč od Fvečnosti