MENU
home

Po ceste kráčal

S akordami
Čistý text

1.dPo ceste Gkráčal azmorený dkráľ,  na pleciach Fmaj7ťažké Gbremeno D4 dmal.
dNevládal Fmaj7ísť a Gniesol A4 Akríž. dV ústrety Gsmrť mu ašla blíž a dblíž.

2.On v svojom žití dával, čo mal, pre seba nikdy nič nežiadal.
Nikto mu lásku neoplácal, aj preto k smrti svojej kráčal.

3.Boli tam mnohí, ktorí šli s ním. Zachráň sa, ak si Boží Syn.
Tak sa mu smejú za obetu, ktorú dal celému svetu.

4.My sme tiež stáli nesmelo tam, pod krížom, na ktorom zomrel Pán,
aby sme s ním ísť nemuseli, samého sme ho zanechali.

5.Zbabelosť láskou oplatil nám, a ja už svoj boj zas prehrávam.
Ježiš chcel aj mňa k sebe priviesť, i za mňa kríž svoj musel si niesť.