MENU
home

Po ceste kráčal

S akordami
Čistý text

1.dPo ceste Gkráčal azmorený dkráľ, dna pleciach Fmaj7ťažké Gbremeno D4 dmal.
dNevládal Fmaj7ísť a Gniesol A4 Akríž. dV ústrety Gsmrť mu ašla blíž a dblíž.

2.On v svojom žití dával, čo mal, pre seba nikdy nič nežiadal.
Nikto mu lásku neoplácal, aj preto k smrti svojej kráčal.

3.dBoli tam Gmnohí, aktorí šli ds ním. dZachráň sa, Fmaj7ak si GBoží D4 dSyn.
dTak sa mu Fmaj7smejú Gza obeAtu, dktorú dal Gceléamu svedtu.

4.My sme tiež stáli nesmelo tam, pod krížom, na ktorom zomrel Pán,
aby sme s ním ísť nemuseli, samého sme ho zanechali.

5.dZbabelosť Gláskou aoplatil dnám, da ja už Fmaj7svoj boj Gzas prehrádvam.
dJežiš chcel Fmaj7aj mňa Gk sebe priAviesť, di za mňa Gkríž svoj amusel si dniesť.