MENU
home

Po matke zdedený

1.PO MATKE ZDEDENÝ
ruženec vzácny mám.
Jak mi je on milý, vie iba Pán Boh sám.
On radosť, útechu mojej matke dával,
od nej ako chlapec často som ho brával.
2.Ten matkin ruženec je pre mňa bezpečným
sprievodcom na ceste k blaženostiam večným,
vždy ho mám pri sebe, pozor naň si dávam,
večer s ním usínam a ráno s ním vstávam.
3.Je so mnou v radosti za slniečka jasu,
teší ma v útrapách, bôľom dáva krásu.
V boji so zlom sveta on ma posilňuje,
únavy dvíha ma, k dobru povzbudzuje.
4.Radostne ja splietam Zdravasy do venca,
pokladiem ich k nohám Kráľovnej ruženca.
Pomocnici ľudí v slzavom údolí,
pri nej bolesť duše i tela nebolí.
5.Keď Pán môjho žitia bude sa raz blížiť,
s nádejou na spásu myseľ bude túžiť,
verím, že odolám akojekoľvek muke,
spokojne nechám svet s ružencom v ruke.