MENU
home

Po Tebe túžim viac

A/C# D A
1.Po Tebe f#túžim viac, Dmôj Boh a APán
v nádvoriach f#Boha živéDho chcem prebýAvať
Tiahni ma, f#pobežDím za Tebou Arád,
veď sladšia f#ako víno Dje Tvoja lásAka E

R:Zobuď ma f#ranným slnkom, Doblej ma lúčaAmi E
Nech moja f#tvár mi žiari, Dod Tvojej návšteAvy E
Nech oblak f#Božej slávy, Dmôj svet mi naplAní. E
Prebuď, čo f#vo mne drieme, Dobnov, čo vo mne AspEí.

Koniec:Woo – A/C#ó – ó – Dó – ó – Aó