MENU
home

Poď a vzdaj vďaku

1.Poď a vzdaj vďaku Pánu, má ťa rád, má ťa rád.
Poď a vzdaj vďaku Pánu, má ťa rád, má ťa rád.

R:Keď si sám keď nemáš čas, Pán ho má pre nás vždy a zas,
ó, Pane, buď vždy s nami.

2.Nalám chlieb všetkým ľuďom ako on, ako on. 2x

3.Rozdávaj víno lásky ako on, ako on. 2x