MENU
home

Poďme chváliť ho

1.Poďme všetci spolu ako jeden hlas pozdvihnime tváre, k slnku upriam zrak Vystúpme tam na Sion, Boží svätý vrch sme mocné vojsko, čo chce chváliť ho

Poďme chváliť ho, poďme chváliť ho
Ježiš je náš kráľ, poďme chváliť
ho
More zahučí, nebo zazvoní
na slávu nášho Pána, tak poď chváliť ho

Povstaň Božie vojsko, je čas začať boj
Spievajme hosana, poďme chváliť ho
Nepriateľa zničí, vraha porazí
kým mu zaznieva spev víťazný

Poďme chváliť ho
Ježiš
Poďme chváliť ho
Ježiš
Poďme chváliť ho
Ježiš
Poďme chváliť ho
Ježiš