MENU
home

Poklad (Hymna P15)

S akordami
Čistý text

1.CNajpevnejším mostom,Fmaj7 to sú srdcia čisté,
Gbijú z lásky k hosťom,C sú pokladom v liste.
CNajsilnejšou mašľou,Fmaj7 to je srdce verné,
Gsvoj poklad už našlo,Fmaj7 hľa, blahoslaGvené. C

R:CVoláš nás po mene,F za Tebou pôjdeme,G
do Tvojich Frúk Gsrdcia nesieme. C

2.CTiež chcem spoznať Krista, Fmaj7nech velí našim nohám,
Gkeď je duša čistá, Cuzrie svojho Boha.
CTam kde vchádza svetlo, Fmaj7odchádzajú tiene,
Gsrdce poklad stretlo, Fmaj7 hľa, blahoslaGvené. C

R:CVoláš nás po mene,F za Tebou pôjdeme,G
do Tvojich Frúk Gsrdcia nesieme. C

R:CVoláš nás po meneF, za Tebou pôjdemeG,
do Tvojich FGk. D

R:DVoláš nás po mene,G za Tebou pôjdeme,A
do Tvojich Grúk Asrdcia nesieme. D