MENU
home

Poslal Boh anjela

1.Poslal Boh anjela, meno má Gabriel,
navštívi s posolstvom zem zvanú Izrael.
Tam čaká Mária v mestečku Nazaret
Syn sa jej narodí, vykúpi celý svet.

2.Cestu mu pripravil hlas Božích prorokov,
tí nás zvú k pokániu, vzdávať sa nárokov.
Veď sa Boh ponížil, slávy trón nečaká,
prichádza s nami žiť ako Syn človeka.

3.Preto dnes s Máriou duša ťa velebí:
Ty si Boh spasenia, svetlo si na nebi.
S Kráľovstvom pokoja prichádzaš teraz k nám,
srdce Ti, Pane môj, pripravím teraz sám.

4.Pomôž mi, Pane môj, dieťaťom dobrým byť,
radosť len rozdávať, v milosti Tvojej žiť.
Prídi už, Pane náš, vrúcne Ťa voláme,
Príchod Tvoj medzi nás radostne čakáme.