MENU
home

Prichádza Kráľ slávy

1.DPrichádza Kráľ slávy
hs kráľovstvom na nebesách,
celá eZem volá Alen.

On svojou vzácnou láskou
očistil nás z našich vín,
celá Zem spieva len.

R:HoDsaGna, hoAsahna, hoGsana Bohu Dv neAbi.
Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi.

2.Povstáva Boží národ s odvahou a túžbou stáť,
pevne stáť, s vierou rásť.
Prichádza nová nádej, prebudenie mŕtvych dní
s modlitbou na kolenách.

R:Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi.
Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi.

M:GVezmi moje srdce Adnes,
Dchcem svoj život Tebe dať a h nechať sa viesť,
Gmilovať tak ako ATy nás hľúbiš.
GZlom mi srdce pre svoj Aplán,
Dvšetko to čo mám iba htebe dám,
Gveď ma cestou Anádeje do hvečnosti.