MENU
home

Prinášam dnes chlieb a víno

1.CPrinášam dnes Bᵇchlieb a víno Ftebe môj Kráľ.
CPrinášam dnes Bᵇchlieb a víno Ftu na oltár.
Bᵇ C Bᵇ C
R:BᵇTy si chlieb, ktodrý zostúpil z Bᵇnebies dnes k Fnám,
BᵇTúžim pridať dna tvoj oltár Bᵇvšetko čo Fmám.
BᵇTy si živý dchlieb, ktorý dnes Bᵇdáva sa Fnám,
BᵇLen tvoj chlieb, ktodrý ty dávaš, Bᵇživot mi Cdá.

2.CPrinášam dnes Bᵇchlieb a víno Ftebe môj Kráľ.
CPrinášam dnes Bᵇchlieb a víno Fpred tvoju tvár.