MENU
home

S láskou Kristovou

R:GS láskou, s láskou D\GKristovou chceme Gniesť
radoC\Estnú a D\F#slávnu Gzvesť.

1.D\F#Boh sa človekom astal, esvojho Syna nám h7dal,
Ck hriešnym Dnám prišiel C\GGn. D\F#Z tŕnia korunu amal,
ehriech náš na seba h7vzal, Cz mŕtvych Dvstal náš E4Ježiš EKráD2ľ. C\D

2.Počuj, volá ťa Pán, dnes sa rozhodni sám,
môžeš byť slobodný. Z hriechu očistí ťa,
Duchom naplní ťa, môžeš mať život nový.