MENU
home

Sedembolestná

1. Mária, Tvojim áno to začalo. Mária, samo spasenie nastalo.
Mária, poslušnosťou povestná, sedembolestná.
2. Vedela si, čo to znamená, kríž vezme syn na ramená
a meč Ti srdcom preniká, bolesť, smútok a panika.
Sedembolestná, sedembolestná, sedembolestná oroduj za nás

R: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si
a požehnaný je plod Tvoj. Svätá Mária, pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej.

3. Mária, Syna umierať videla, Mária, s vierou že príde nedeľa,
Mária, žena a Božia nevesta, sedembolestná.
4. Proroctvo, útek, v chráme strata, cesta, kde pod naším hriechom padal,
Jeho smrť a náruč tvoja, s hrobom sa dal do boja, Tvoje srdce rany bolia,
sedembolestná, sedembolestná, sedembolestná oroduj za nás. R:

M: Sedembolestná, sedembolestná, sedembolestná Mária. x4
oroduj za nás R: x2