MENU
home

Šepkáš mi

1.Šepkáš Cmi, šepkáš emi, Gneboj sa poď a Dvstaň.
Šepkáš Cmi, šepkáš emi, Gmilujem Ťa mo‍‍je Ddieťa.

2.Vydám sa na cestu za T‍‍ebou Ježiš, T‍‍ebou Ježiš.
Po tŕní a s‍‍kalách ja p‍‍obežím.

3.A každá krv na nohách mi víťazstvom pre teba je.
A každá bolesť mi dobrým bojom je.

R:CVo vernosti budem ekráč‍‍ať tam, kam chceš GTy, tam kam chceš DTy
aA tvojim úm‍‍yslom ja Cbu‍‍dem veriť, že si Gdobrý, dobrý, dobDrý.
Za Tebou pôjdem, za Tebou pôjdem, lebo si jediný môjho srdca Kráľ.
Za Tebou pôjdem, za Tebou pôjdem, v dobrom i v zlom budem Ťa nasledovať.

4.Šepkáš mi, šepkáš mi, neboj sa poď a vstaň.
Šepkáš mi, šepkáš mi, milujem Ťa moje dieťa.