MENU
home

Síl nám pribúda

1./:GSíl nám pribúda, C2keď na Teba Gčakáme,
C2keď na Teba Gčakáme, C2keď Ťa čakáGme.:/ 2x
G/HSi CBoh, G/Hmôj CvečDeVládDca,
G/HCdej G/Ha CmocDespáDsa.

R:GSi svätý, nekonečný CKráľ, si stále živý eBoh,
Ty neustávaš, ty CneD/F#uCDnaš.
GTy sám ochrániš maličCkých, potešíš plačúecich,
na krídlach orlích k CvýšD/F#kam CdvíDhaš Gnás.