MENU
home

Slovensko moje

1.Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj, ako raj. Na tvojich holiach nádhery trónia, v údoliach šumí ľúbezný háj. Na tvojich poliach si spievali, otcovia naši pracovali, robili. Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj, ako raj.

2.Hej, mám otčinu ja ešte inú, kde večne vládne môj Boh a Pán. Tam si povolá, tam si privedie Pán Ježiš svojich zo všetkých strán. Tam zmiznú žiale a náreky, tam budem bývať až naveky, naveky. Hej, mám otčinu ja ešte inú, kde večne vládne môj Boh a Pán.

3.Kým ten čas príde, že sa to stane, chcem Bohu, vlasti žiť oddane. Blížnemu slúžiť a právo hájiť, to heslo mladých vždy musí byť. Vypočítavosť a strach zdolať, lásku a radosť vyžarovať, rozdávať. Kým ten čas príde, že sa to stane, chcem Bohu, vlasti žiť oddane.