MENU
home

Sme z rôznych strán a kútov

1.Sme Dz rôznych strán a Dmaj7kútov,
eno jedno nás Aspája
hChceme kráčať správnou cestou,
ehľadá ju každý, Aty aj ja.

2.Chceme sa zísť s Tebou, Pane,
nebrať, radšej dávať.
Pre iných mať plné dlane,
vedieť sa rozdávať.

R:GV láske Anás f#všetkých hspájaš
evšetkých, čo Achcú s Tebou sa Dzísť. D7
GV láske Anás f#všetkých hspájaš
evšetkých, čo Achcú s Tebou sa Dzísť.

3.Jeden s druhým v dobrom sa zísť,
nerobiť si prieky.
Skúsme všetci spoločne ísť po prúde rieky.
Láska robí zázraky, nad zlobou víťazí.
Tak sa chyťme za ruky, nič nás neporazí.