MENU
home

Smiem tu v milosti stáť

S akordami
Čistý text

1.eSmiem tu v milosti Cstáť, veď hanby už Gniet
odetý (tá) Dplášťom lásky.
eVnútro čisté jak Csneh, vykúpeGný (ná), zachráneDný (ná).

R:CJeGžiš, si ma Dzískal, moje eputá rozláCmal
môj GKráľ, len Dláskou nad smreťou si zvíťaCzil.
Teraz Gnaveky Dvládneš si C osláveGný. D

2.Pán zriekol sa chvál, zanechal trón
krvácal pribitý na kríž,
ten nádherný kríž, ktorý zmyl hriech a zničil smrť. R:

M:CZavolaj, nech Gcelý svet Dzvie že, e náš Kráľ
C z mŕtvych vstal a G kraľuje Dnám, On – eVládca!
CVyspievaj, že Gzachránil Dnás, Ježiš C zachránil Gnás! D

Smieme v milosti stáť…