MENU
home

Som Božím dieťaťom

1.Piesňou Erozlomíš moje okovy
keď ma Advíhaš v HnáruEčí
Od Enepriateľov oslobodený
viac Abáť sa HnemuEsím

R:Už nie som Astrachom HspútaE
som c#Božím HdieťaEťom
c# H E A
2.Kým som uzrel Esvet ty si ma vyvog#lil
Aláskou HodveEkou
Znova zrodeEný do tvojej rodig#ny
krv Atvoja Hprúdi Emnou

R:c#Rozdelíš Amore, stredom Emôžem Akráčať
c#a všetkyH strachy utoEpíšA
c#ZachráneHný od smrti Espievať g#smiem
Som ABožím HdieťaEťom

Som Božím dieťaťom
som Božím dieťaťom
Som Božím dieťaťom