MENU
home

Spievaj a chváľ Ježiš z mŕtvych vstal

R:GSpievaj a Dchváľ Ježiš z Gmŕtvych Dvstal,
aOn je náš hvíťaz a Cjediný DPán,
eSpievaj a achváľ On je Gvíťazný Dkráľ, tak akrič eaCleluGja

1.hPána chváľ zo všetkých esíl, Dzachránil nás z moci Gtmy.
aSmrť už nemá ežiadnu Cmoc, aOn vstal Cslávne z Dmŕtvych.

2.Poď a nášho kráľa chváľ, on prináša svetlo chvál.
Život navždy zvíťazil, On vstal slávne z mŕtvych.

3.Predstúp dnes pred jeho trón, spievaj, teš sa, jasaj v ňom.
Ježiš je náš záchranca, On vstal slávne z mŕtvych.