MENU
home

Staňce hore, pastuškove

1.Staňce hore, pastuškove, staňce nemeškajce,
co tak šicke tvardo špice hore še kukajce.
Pohľadnice na nebe, co še stalo v tej dobe pozor dajce.

2.Švetlo jasne i z nebesia na nas zašvecilo,
až še nam v očoch zocmilo a šerco zmenilo.
My še teho nebojime šmelo podáme zvidzime tebe synove.

3.A ščim že ho privitame kráľa novotného,
co mu dáme nič nemame takeho noveho.
Dajme šerco i dušu Ježiškovi z radostcu malučkemu.